18 diciembre, Súper Asamblea de la FACV. Súper crónica cortesía de Alfonso Martínez

 

ORDRE DEL DIA:

1r- Informe del Presidente.

2n- Aprobación si procede, del Calendario Deportivo de 2023.

3r- Aprobación si procede, de las cuotas y licencias para el año 2023..

4t- Aprobación si procede, del Presupuesto Económico de la FACV 2023.

5é- Ratificación si procede, de la formación de los distintos comités de la FACV en 2023.

6é- Propuestas de asambleístas.

7é- Preguntes i propostes.DESENVOLUPAMENT:

1r- Informe del President.

A les 10:40h hores pren la paraula Jose Miguel Pérez per a començar l’assemblea.

10:45h es dona començament a l’assemblea.

Pren la paraula Emilio, hi ha poc que comentar perquè sols ha tingut un mes, però s’han fet prou coses.

Una de les promeses electorals era transformar la pàgina web, que fora més activa, etc i ho han aconseguit.

(arriben Jaime Valmaña i Anabel Guadamuro)

Emilio continua el seu parlament explicant que econòmicament la FECV es mou en pòlisses ja que les subvencions arriben un any més tard. Ara mateix els han concedit una pòlissa de 50.000.


En 2022 han rebut 248mil en subvencions però encara falten per cobrar 166.000€ (sols han cobrat uns 82.000€).


La FECV ara mateix té un fons d’entre 50 i 80 mil €, però que és necessari per funcionar.

Tot açò ho explica per justificar que totes les propostes encaminades a reduir quotes, són inviables, ja que estan pujant els preus de tot (gasolina, hotels, llum...).

Sí que estan fent moviments per reduir despeses:

Exemple contaplus costava 2400€ i ara han canviat a un altre conveni que costarà 300€ els pròxims anys.


Canvi en web: ara oferixen material (taulers electrònics) de manera gratuïta, a canvi de condicions (habitacions per a jugadors, segons criteris esportius).


Corbí pren paraula per preguntar sobre la quantitat que Cuevas va anunciar que la FECV tenia guardada.

Emilio matisa eixes paraules, ja que eixos euros no estan en caixa, ahi s’inclou el que les administracions ens deuen.

(arriba Carles Mengual)

Corbí també pregunta qui ha fet la web. Li responen que ha estat Néstor.


2n- Calendari esportiu.

Jose Miguel explica un poc els antecedents per contar com es va decidir el canvi a principis de 2022.

Néstor exposa a la pantalla la nova proposta.

Hi ha intenció de que en 2023 la piràmide quede perfecta.

(Yulen Arizmendi, Rafa Del Valle arriben durant les explicacions)

S’ha afegit un nou torneig per equips de veterans.

S’han afegit també els dies de tecnificació.


Corbí pregunta pel torneig Torrent.

Jose Miguel li respon que organitza la FECV a través d’un club. Informa també que es faran autonòmics per ELO seguint el model de la FEDA.


Corbí vol saber si els tornejos són de FECV.


Emilio respon (arriba Kike Llobell) explica que la FECV vol que es mantinga un bon torneig que a més ve gestionat per la Diputació. Queda aclarit que serà el Open «València cuna del ajedrez» i que es farà en Torrent.


Corbí recorda que Tabiya Alcoi organitzava abans de la pandèmia un open que en 2023 volen recuperar, junt amb el tancat per a Mestres. Demana que enguany se pot aguantar perquè ja està, però que per a 2024 s’intente respectar.


Intervé Luis Barona per a recordar que hui sols es deurien incloure proves oficials (dona la definició) i que les altres deurien eliminar-se per ara del calendari i ja s’inclouran quan tinguen la qualificació pertinent.


S’aclarixen alguns conceptes al respecte.

Emilio explica que consideren el torneig «València cuna del ajedrez» com un torneig propi de la FECV i el van a defendre.


Aaron pregunta com es seleccionaran els tornejos.

Emilio remet a la circular, que els tornejos de la FECV (oficials) ell li afig el «València cuna».


JPMP intervé per a comentar que no és necessari aprovar això ara.


Intervenció meua sobre els canvis d’interclubs i RGC.

Emili respon. També Néstor detalla que algunes coses es corregiran a les bases de competició.


JAGD (que ha arribat fa poc) intervé per comentar que es podria haver consultat fa uns dies.


Votació estructura interclubs:

En contra 0

Abstencions: 1 

A favor: la resta


Votació calendari:

En contra 1 

Abstencions: 1 

A favor: la resta.


→ Proposta 6: és competència de la Junta Directiva.

Sergio Fernández explica que començaren un grup per tal d’organitzar eixos circuits.

En Província de Castelló es fa ja fa uns anys, en província de València s’estan movent coses similars.

Emilio sintetitza en que parlen Sergio i Alfonso, que la proposta sí que els pareix bé.→ Proposta 12 (està després desglossada)

→ Proposta 19. Explica Ramon Garcia.

Emilio explica que ell considera que part del que demana (sobre el Benidorm Chess open) és ja impossible perquè està en via judicial i no es poden clavar. Assumiran les decisions que prenguen les administracions superiors.

Explica també que les competències descrites en la circular 3 i 24, són de la JD.


Corbí, destaca que el Bali té una consolidació de més de 20 anys i que no és normal que ara arribe algú i s’encabote en fer un altre festival en les mateixes dates perquè això perjudica els escacs.


Ramon G, destaca que, encara que ell és l’àrbitre principal del Benidorm C.O., que açò afecta a més, també li passa a Quart que ha canviat de dates vàries vegades per culpa d’altres tornejos.


Patricia, parla com a organitzadora de tornejos, no d’un en concret, sinó en general, destaca que costa molt esforç posar ordre i ajudar-nos per a coordinar tornejos. Que no podem estar enfrontant-nos i que la FECV ha d’evitar-ho. Posa com a exemple un torneig que fa en dates que eren de l’Enric Valor però que ho van parlar i ara els dos club s’ajuden en els seus tornejos.

Destaca que cal buscar tranquil·litat i consens.


Luis Barona, aporta una informació tècnica (diapositiva).

Detall curiós: comenta que pot ser la circular errònia és la de FEDA, que ens demana una cosa que està fora de les nostres competències.


→ No se vota perquè no és competència de l’Assemblea, encara que Emilio vol consultar quin pensar tenen els assembleistes.


JPMP intervé per comentar que l’aplicació d’esta circular s’ha aplicat a voltes amb mala intenció (? ha dit algun exemple però no l’he escoltat bé).


Votació consultiva: Emilio demana que figure qui vota cada cosa.

Eliminar circular 24: . Total 10.

Abstencions: . Total 2.

A favor de mantenir-la: la resta (14). , . Total 14Proposta 20: Coincidencia de torneos (Ramón GP)

Emilio proposa crear una comissió per revisar la circular 24 amb ell, Ramon, i altres. S’oferixen Alfonso i Jose A. GD.


3r- Quotes i llicències.

Proposta de llicències femenines ampliada i explicada per Eivor.

Actualment hi ha un 2% de dones entre els federats. A Espanya un 5%.

Ella mateixa va fer un estudi fa 4 anys i eren el doble eixos percentatges.

Per part de la FECV la primera mesura que s’ha pensat és aquesta.

S’ha pensat en majors de 18 anys perquè les menors ja tenen ajudes (Trinidad Alfonso).

S’amplia per a les xiquetes menors de 18 anys si no han accedit a eixes ajudes de Trinidad Alfonso.

Afegeix que són els clubs qui poden fer activitats per atraure més dones i que la FECV està ajudant a eixes activitats.

Ana Erades comenta sobre el programa «Impulsando la dama».

Hi ha diferents intervencions breus sobre el tema.


Votació

En contra: 0.

Abstenció: 1 

A favor: la resta


Proposta 5: llicència iniciació (Alberic)

En contra: 16

Abstenció: 1

A favor: 9


Proposta 4: de noves llicències (Alberic)

En contra: 18

Abstenció: 2

A favor: 6


Proposta 8: modificació quota clubs en interclubs. Explica Kike Llobell.

Respon Emilio.

Se comenten diverses opcions per part dels assistents.

En contra: 19

Abstenció: 1

A favor: 6


4t- Pressupost.

Exposa Jose Antonio Polop


Pregunta JAGD sobre subvencions i promoció de tornejos.

Contesten Jose M Pérez i Emilio.


Yulen pregunta sobre les despeses de formació (30.000€).

Polop respon que tenen externalitzat el tema d’esport a l’escola.

Emilio comenta que això és pel xecball, que s’utilitza per entrar a les escoles a fer xecball i escacs.


Alfonso, recorde que la GVA té el programa Esport a l’escola i ens podríem beneficiar.

Pregunta pels 20.000€ d’indemnitzacions.

Respon Emilio que esport a l’escola dona beneficis a la FECV i sí que s’utilitza.

Sobre les indemnitzacions: són despeses per exercici de funcions, desplaçaments, dietes, etc.


Corbí, pregunta pels sous i salaris (66.000€) vol saber qui treballa per a la FECV.

Li respon Emilio:

Jornada completa: Barona i Néstor (qüestions tècniques esportives).

Mitja jornada: un administratiu i una altra persona que es dedica a coordinar i fer les classes d’esport a l’escola (Elena Rey, responsable xecball).

Corbí pregunta per la comissió esportiva: Hernán, Luis, Néstor i JM Pérez.


Ramon G, pregunta per la justificació de les subvencions, li responen que està ja tot presentat i justificat, falta la confirmació definitiva.

Comenta que tal volta s’hauria d’haver demanat una pòlissa superior per tal de poder fer front a tots els pagaments. Emilio admet que deuria ser major, però que les despeses són molt elevades i tiren mà de proveïdors de confiança que accepten cobrar més endavant.


Corbí pregunta per subvencions a entitats. Aclarit.


Votació: s’aprova per unanimitat.


- Comités.

Exposa JM Pérez


JAGD: no li pareix bé que Ramon G estiga al comité DD per diferents motius.

Corbí s’expressa en contra d’un nomenament.

Alfonso: per decisió de la JD del CE Alberic llig el següent text:

Votarem en contra del nomenament del CC ja que hi ha una persona que es dedica a ofendre per xarxes socials com whatsapp i facebook. No és una cosa puntual ni casual, si no repetida en el temps, amb coneixement de causa i rebutjant qualsevol tipus de rectificació o disculpa. De fet, considerem que en la segona ocasió a qui ofén és a tota l’assemblea ja que era la publicació de l’acta el que ell va despreciar. A més, ens consta que aquestes conductes s’han repetit més vegades en els últims anys, malgrat ser ja membre del CC.

És per açò, que entenent que un membre del CC ha de ser una persona respectable i imparcial, no podem acceptar que siga una persona amb un historial d’insults i males formes.


Votació CC:

En contra 4 

Abstencions: 1 


Votació CDD

En contra 4 

Abstencions: ?

(ací deu haver una errada perquè crec que no van quedar les 2 votacions igual, però me va parlar algú i no vaig poder anotar-ho tot).


- Propostes Assembleistes.


Proposta 2: De respecte a la llengua (Alberic)

JM Pérez es compromet a que la pròxima vegada enviarà la informació en les 2 llengües oficials.

Néstor explica que la web nova va incorporant coses i que està completament en valencià.

Alfonso sóferix a corregir o revisar el que siga necessari.


S’accepta per unanimitat.


Proposta 3: sobre jugar en festius (Alberic)

Es comenten diferents opcions i casuístiques.

S’entén que són casos molt concrets i que depén de cada cas, que els clubs es poden posar d’acord i parlar-ho per tal de buscar solucions concretes.

Es considera un prec.

(Gustavo Gualdoni abandona assemblea per motius personals).


Proposta 4: de noves llicències (nostra) JA S’HA PARLAT

Proposta 5: llicència iniciació (nostra) JA S’HA PARLAT

Proposta 6: circuits comarcals escolars (nostra) JA S’HA PARLAT

Proposta 7: modificació article 52 RGC (diferències ELO) (enviada per Xàtiva)

Passa a l’altra assemblea (esta en realitat no es va parlar, espere que la JD la revise)


Proposta 8: modificació quota clubs en interclubs (nostra) JA S’HA PARLAT

Proposta 9: Modificació RGC (?)


Proposta 10: Autonòmic per edats (Jose Antonio GD)

Competència de la JD.


Proposta 11: Col·legis (Jose Antonio GD)

Competència de la JD.


Proposta 12: Calendari. Sobre la circular 24/2022 (Ramón GP)

-> Esta es repeteix desglossada en les propostes 17 a 20??? JA S’HA PARLAT

Proposta 13: Interclubs grupo Segunda Castellón (Escola Escacs Castelló)

Acceptada.


Proposta 14: Fusió temporal equips. (Esta crec que és de Luis Barona)

Passa a l’altra assemblea

Proposta 15: Reestructuració 1a Aut (Jose Antonio GD)

Comenta Jose Antonio.

A favor: 1

Abstenció: 3

En contra: la resta.


Proposta 16: Segunda Castellón (Jose Antonio GD)

Acceptada (està repetida amb la 13).


Proposta 17: Oficialitat de tornejos (Ramón GP)

Competència de la JD, ja s’ha parlat.


Proposta 18: Benidorm Chess open (Ramón GP)

Competència de la JD, ja s’ha parlat.


Proposta 19: Circular 24 (Ramón GP) JA S’HA PARLAT

Proposta 20: Coincidencia de torneos (Ramón GP) JA S’HA PARLAT

Proposta 1: Canvis en el RGC (Alberic)

Passa a l’altra assemblea


→ Les propostes que afecten al RGC passen totes a l’Assemblea Extraordinària.


- Preguntes i propostes.


JM Pérez comenta que per a la pròxima assemblea es compromet a fer algunes modificacions en la dinàmica d’enviament de propostes, per tal de millorar.

També vol fer el sorteig de DH en aquesta setmana.

La Vila i Alaquàs repescats a DH per renúncies (Alfaz i altres 2, possiblement Tabiya també renunciarà).


Corbí, demana a JMP com a secretari que quan hi haja al·lusions personals que done paraula.

JMP respon que això serà negatiu perquè crearà enfrontaments personals.

Corbí destaca que el Bali ha estat organitzat sempre, excepte enguany, pel C. A. Alicante.

Comenta també que Tabiya per al seu aniversari vol fer un festival i es sent perjudicat en el calendari. Demana bona voluntat a la JD.

Per últim, de cara a la pròxima Assemblea, les tarifes d’àrbitres i retransmissors (circular 36/2020) estan en circulars però no en arbitratge, que apareixen les de 2017. També diu que ahi s’ha eliminat el llistat d’àrbitres.

Emilio reconeix errada a les tarifes. En llistat àrbitres diu que sí que deu estar.

Corbí pregunta també pel CTA, designat Néstor, a qui desitja millor treball que el «nefast» desenvolupat per Emilio. També qualifica de vergonya les tarifes aprovades on un AI cobra sols 2€ més que un AA.

També comenta Tecnificació on s’ha designat a Valmaña en lloc de Yulen.

Emilio respon que hi ha àrees de la seua confiança.Passades les 14:10 hores es dona per finalitzada l’Assemblea Ordinària.

(es fa un descans de 5 minuts)


En acabar l’Assemblea Ordinària, es dona pas a l’Assemblea Extraordinària


Por la presente, se te convoca a la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, que se celebrará el próximo 18 de Diciembre, domingo, seguidamente y en el mismo lugar, al finalizar la Asamblea Ordinaria, con el siguiente orden del día:


1. Aprobación si procede, de cambios en el Reglamento de Competiciones de la FACV.


Alguns assembleistes han abandonat la reunió per diferents causes.

JAGD, Yulen, Kike, Gustavo G.


Som 21 presents.


14:24h pren la paraula JMP per a comentar que fa més d’un any Paco Cuevas va crear una comissió per revisar el RGC.

Actualment en eixa comissió estan ara JMP, Hernán i Emilio (crec que ha dit algun nom més que no he entés). Comenta que s’han reunit més de 30 hores, molt de treball i que per causes justificades no s’ha pogut enviar abans.

Destaca que ha parlat en alguns assembleistes però que la proposta de RGC se va a votar en bloc, tot en una.


Intervé Corbí...


Respon Emilio que el reglament és totalment nou i que qui vullga pot proposar canvis.


Alfonso comenta alguns articles que pareixen equivocats: (la JD accepta la majoria de les aportacions)

- Tornejos organitzats: falten subs que s’afegiran.

- incomparecències: no queda clara la redacció. Es sanciona 3 vegades que un jugador no es presente?

- Art 37: 48 hores millor que «lo antes posible».

- Art 77: redacció ambigua.


Luis Barona:

sobre fusions temporals d’equips.


Emilio proposa que es vote amb estes propostes (les d’Alfonso) i que la resta ho tracten en la Comissió creada al respecte.


En contra 0

Abstencions 1

A favor 17En finalitzar l’assemblea Jaime Valmaña explica el seu programa per a tecnificació.


Són les 14:55h
2 comentarios:

 1. Buenas, solo aclarar que el escrito son las notas que voy tomando a lo largo de la reunión.
  Evidentemente no es oficial ni nada parecido. Hay momentos en los que hablan varias personas al mismo tiempo y no se puede recoger todo. Otras veces hablo yo, o me hablan, y tampoco lo anoto todo. Y otras veces simplemente me equivoco al teclear y mientras corrijo se sigue hablando y se me escapan cosas.
  Pero vamos, que la intención no es copiarlo todo, aunque se intenta.
  Y sí, faltan comentarios muy desafortunados que se hicieron en momentos de debate acalorado, pero tampoco mi intención es avivar esos enfrentamientos, creo que cada uno ya es mayorcito para saber cuándo se pasa de la raya y rectificar lo dicho o no hacerlo. En esta comunidad ya vamos sobrados de enfrentamientos, vamos a ver si podemos centrarnos en las propuestas constructivas.
  Saludos y felices fiestas.

  ResponderEliminar
 2. Personalmente le doy las gracias a Alfonso por su artículo, cosa que yo solía hacer antes habitualmente, me parece sano personalmente informar, como parte de la nueva junta directiva, he aprendido cosas, y es que las actas, si son oficiales, no se pueden publicar hasta una vez aprobadas, en todo caso, en breve estarán a disposición de los asambleístas.

  Obviamente, es mucho trabajo escribir rápido, hablar, opinar, debatir, etc, hay algún error de votación, alguna omisión, etc, como yo, como tuve que exponer material en pdf con el portátil, Polop hizo de secretario al tomar notas y entre el artículo de Alfonso, que me pasó previamente amablemente y todas las notas de Jose Antonio, puedo completar un acta amplia que es una fusión de este artículo, las notas de Polop, mi memoria, y algunas conversaciones, pero que será la oficial cuando esté disponible y revisada.

  Lógicamente no culpo a nadie de que haya omisiones, bastante trabajo hace, y además, creo que estuvimos, entre ellos Alfonso, colaborativos y haciendo propuestas de redacción al RGC entre otras cosas interesantes, tb es cierto que hubo algún momento tenso que hay que erradicar totalmente en el futuro, en todo caso, gracias por el artículo.

  Un saludo, José Miguel Pérez, Secretario FECV.

  ResponderEliminar

PARA PODER COMENTAR:

Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.

POLÍTICA DE COMENTARIOS:

En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.

Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.

No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.

Por favor, haz un buen uso de los comentarios.

Con la tecnología de Blogger.