(27 - 30 desembre) VI Obert de Nadal Ciutat Figueres

VI Obert de Nadal Ciutat Figueres

Del 27 desembre al 30 de desembre del 2016
(320 euros en premis)

REGLAMENT:

1.- Local de joc: Casino Menestral Figuerenc (c/Poeta Marquina, 2). La  Sala i la resta d’instal•lacions gaudeixen d’accés adequat per a persones amb mancança de mobilitat, en compliment del disposat en el Reglament de la FCE. La sala d’anàlisi s’ubica al primer pis del mateix local.

2.- Dies de joc i horari: Del 27 al 30 de desembre del 2016. Essent l’inici de les partides:  el 27/12, 2 rondes diàries: a les 15,30h. i a les 18h.
3.- Sistema de joc: Sistema suïs a 8 rondes.

Els aparellaments es faran amb el programa informàtic "Swiss Manager" i no s’admetran reclamacions excepte per cas d’error humà en l’ús del programa. Seran eliminats del torneig aquells jugadors que, tot i ser aparellats, no es presentin a la primera ronda o bé a dues altres. Es podran sol•licitar 3 byes fins a la 5a ronda (inclosa). 

Es donarà per perduda la partida als jugadors que es presentin davant de l’escaquer amb més de 30 minuts de retard.

4.- Ritme de Joc: 60 minuts per tota la partida més 30 segons per jugada.

5.- ELO: Vàlid per a ELO FIDE i FCE..

6.- Drets d’inscripció: Abans de començar la primera ronda, de 15 h. a 15,30 h.  al local de joc: Formalizar i pagar la inscripció. 
Tancament de la inscripció:  20 h. del  26 de desembre de 2016
Per als jugadors seniors: 20€
Menors de 16 anys: 15€
Socis del Club: 5 euros menys.

7.- Inscripcions i informació:
Tel. 603491068. mail : jr.emili.89@gmail.com / escaquistes@hotmail.com
La inscripció és vàlida al efectuar el pagament el 27 de desembre abans de les 15,30 h.  Sense aquest requisit no es podrà jugar.

8.- Premis: En cas d’empat a punts, no es repartiran els premis entre els empatats. Serà necessària la presència dels jugadors premiats a la cerimònia de clausura per a la seva entrega. En cas contrari, no se li entregarà i el jugador perdrà qualsevol dret a reclamar-lo.

Els premis no són acumulables:
1r classificat 120 € i trofeu.
2on 80 € i trofeu .
3r 50 euros i trofeu.
4t 40 €
5è 30€
1er classificat entre 1851 i 2000: Trofeu 
1er classificat entre 1701 i 1850: Trofeu 
1er classificat fins 1700 Trofeu 
1er jugador + 65 anys:  Trofeu
Per cadascuna de les categories Sub16, Sub 14, Sub 12, Sub 10: 
1er class.:    Trofeu 
1ª jugadora femenina: Trofeu

Un jugador podrà rebre com a màxim un premi. Els 5 de la general tindran preferència respecte a la resta, i els de trams tindran preferència respecte els d’edats.

En els d’edats, primarà la puntuació a la general, de manera que, per exemple, tots els sub-16 competiran pel premi sub-16 – encara que siguin sub-12 o sub-10-. 

9.- Cerimònia de clausura i premis: Aproximadament a  les 21:15 h. del dia 30 de desembre

10.- Sistemes de desempat:
Al acabar la darrera partida del torneig es realitzarà un sorteig públic sobre la preferència dels següents sistemes de desempat.
1 Resultat particular.
2 Bucholz Total.
3 Bucholz Mitjà.

De continuar l’empat, tot i aplicar-se els anteriors criteris, en ordre al sorteig prèviament realitzat, i a fi de desempatar aquells jugadors que encara segueixin empatats, s’utilitzarà el sistema de desempat de major nombre de partides guanyades, i de persistir, s’utilitzarà els sistema de partides guanyades amb negres.

11.- Direcció, Arbitratge i Comitè de Competició: DIRECTOR: Carles Falgueras Marti ARBITRE: Emili Colls Bosch

12.- La participació en el torneig implica l’acceptació d’aquesta reglamentació.

13.- Per qualsevol discrepància o circumstància no prevista en aquest reglament serà d’aplicació supletòria la normativa general de la FIDE i, subsidiàriament, de la FCE.

14.- El Comitè de Competició serà un òrgan format per tres membres, elegits democràticament de entre els participants pels propis jugadors del torneig durant la celebració de la primera ronda, als que se sumarà el Director del Torneig, si no hi hagués incompatibilitat, sense dret a vot. Els següents dos jugadors del torneig més votats seran els suplents pels casos d’incompatibilitat, i així, sucessivament. 

15.- El Director del Torneig i l'Àrbitre Principal tindran la potestat d'expulsar un jugador de la competició per qualsevol motiu de consideració GREU. Entre d’altres, serà considerat GREU el fet de no atendre les peticions de l’àrbitre encaminades a verificar que no s’estan infringint les normes davant una actuació sospitosa durant el joc. Aquesta decisió, la qual no podrà ser apel•lada, implicarà la immediata pèrdua de la partida del jugador si aquesta estigués en joc; la pèrdua de la possibilitat de continuar essent emparellat en el torneig i la pèrdua del premi econòmic al qual pogués optar pels resultats obtinguts fins al moment.

16.- La versió oficial del reglament del torneig és la publicada en català i  restarà exposada a la sala de joc durant la celebració del mateix. Qualsevol dubte d’interpretació serà resolta d’acord a aquesta versió del reglament.

17.- La inscripció al torneig implica de facto l’autorització per part de cadascun dels jugadors a difondre els seus noms i cognoms, dades escaquístiques i fotos relatives al torneig a qualsevol mitjà de comunicació.

- ANNEX I -
1. NORMATIVA SOBRE ELS TELÈFONS MÒBILS (S’adopta les recomanacions de la FCE)
El jugador haurà de portar el telèfon mòbil apagat durant la competició.
Si, de qualsevol manera, sona el telèfon mòbil d’algun jugador. Aquest, inexcusablement, i per decisió arbitral, perdrà la partida. (article 12.3 b) de la Llei dels Escacs).

2.- DE LA LEGISLACIÓ VIGENT A APLICAR AL TORNEIG 
Així mateix, el local de joc és adaptat per l’accés de persones amb facultats funcionals limitades o reduïdes d’acord amb la reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya.
No hay comentarios

PARA PODER COMENTAR:

Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.

POLÍTICA DE COMENTARIOS:

En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.

Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.

No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.

Por favor, haz un buen uso de los comentarios.

Con la tecnología de Blogger.